top of page

לא מעוגן

מאפיין תחושתי: הדופק בתחושה הראשונית נראה הודף וחזק, דומה לקור, אך בלחיצה מטה מאבד קשר. חסר שורש, לא מעוגן.

 

דימוי רגשי : ציפה, חוסר קשר, אדישות, הלם.

 

דימוי : בלון הליום, ענן, עפיפון.

 

בקליניקה : מעיד על חוסר נוכחות,

אופייני לקונפליקט לא פתור.

באין דרך הקרקע נשמטת.

 

רוח רגשית (gui)

מאפיין תחושתי: בנוסף לתחושה הרגילה של הדופק - מעלה מטה, יש תנועה נוספת, רוחבית, גלית, מהמרפק לכיוון כף היד. כמו גלים או רוח. דופק של רוח רגשית יכול להופיע בעוד מגוון צורות שהמוטיב שלהן הוא תנועה חזקה וחוסר יציבות.

 

דימוי רגשי : אי שקט, בלבול, חוסר יציבות, תנועה מתמדת.

 

דימוי : גלים, נהר זורם, רוח, גולה מתגלגלת על רצפת אבן.

 

בקליניקה : יכול להופיע במגוון עמדות, שכיח ב- LIV וב- KID.

 

Wind.gif

רוח ריגשית Wind

מבט צד.jpg
לא מעוגן
Please reload

השוואה בין השוואה דופק לא מעוגן וקור :

 

שני הדפקים מורגשים כהודפים ורחבים. הדופק המשקף עודף יאנג הוא חסר שורש ולא מורגש בחלק התחתון, לעומתו הדופק המשקף קור, מורגש בחלק התחתון של הדופק.

bottom of page