top of page

קור

מאפיין תחושתי: מאפיין תחושתי דומה מאוד לדופק חסום אך יותר רחב, גדול ואוורירי. מורגש בלחיצה קלה. לדופק עוצמה הודפת וצורתו רחבה מאוד, עד כדי קושי להרגיש את הגבולות של הדופק. בלחיצה מורגשת האווריריות.

 

דימוי רגשי : פליאה, רתיעה, ריחוק, חוסר נגישות, פחד.

 

דימוי : מזרון אוויר נפוח מאוד, ביצה, תוף גדול.

 

בקליניקה : מורגש היטב בעמדת ה- LIV בזמן טיפול אנטיביוטי או לאחריו.

 

קור פנימי

מאפיין תחושתי: התחושה היא של משהו קשה אך גמיש - גומי או כדור של מטקות. הדופק הוא בינוני בגודלו.

 

דימוי רגשי : פליאה, רתיעה, ריחוק, חוסר נגישות, פחד.

 

דימוי :  בילדים הקור הפנימי יופיע כמעט אך ורק בעמדת הדופק של ה- LIV.

 

בקליניקה : הקור הפנימי לא תמיד מורגש מלכתחילה. לעתים הוא יופיע רק לאחר איזון החום הראקטיבי. בילדים הקור הפנימי יופיע כמעט אך ורק בעמדת הדופק של ה- LIV.

 

Please reload

קור פנימי

השוואה בין קור וקור פנימי :  דופק המשקף קור הוא רחב והודף, דופק המשקף קור פנימי הוא נוקשה וקטן יותר.

Cold.gif

קור פנימי Cold

Cold2.gif

קור Cold

מבט צד.jpg
bottom of page