top of page

חום

מאפיין תחושתי: תחושה שהדופק הוא אקטיבי, מתריס וקטן. יש תחושה של משהו חודרני ופוגעני, זר ומזיק, צורב, כמו התחושה בלשון כאשר טועמים משהו חריף.

 

דימוי רגשי : זעם, פוגענות.

 

דימוי :  מדורה, צעקה, סיר מבעבע.

 

בקליניקה : החום השכיח ביותר הוא חום ב- LIV שבאופן מעשי משקף את כלל החום בגוף. יש לאזן אנרגיה זו בעדיפות ראשונה, כי היא נמצאת בבסיס של מרבית המצבים הפתולוגיים האופייניים לילדים. חום ב- KID הוא פחות שכיח, אך כאשר ישנו, הוא מעיד על פתולוגיה עמוקה. לדוגמא מחלת הנשיקה המתאפיינת בחדירת ווירוס לרמה העמוקה של הגוף. במצב בו יש חום במספר עמדות, לרבות ה- LIV וה- KID, כנראה ומדובר בפעילות של המערכת החיסונית. ייתכן ואף יש חום מדיד המשקף את פעילותה של המערכת החיסונית. לעיתים דופק כזה יורגש עוד לפני הופעת הסימפטומים של המחלה.

 

חום קל

מאפיין תחושתי: דופק המשקף חום הוא פעלתן ומהיר, יאנגי, אך גם מרוכז וחד. ככל שהדופק משקף יותר חום כך התחושה תהיה יותר של תנועה, מהירות ועוצמה, אך גם של ריכוז וחדות. באיור - הפסים לרוחב הדופק משקפים את התנועה המהירה כלפי מעלה, האליפטיות משקפת את הריכוז והחדות של הדופק.

 

דימוי רגשי : אי שקט, כעס, חוסר נוחות.

 

דימוי : ניתור, קפיצה על טרמפולינה.

 

בקליניקה : זהו מצב מאוד שכיח בילדים. מופיע בתחילת חולי ובשלל מצבים שקשורים למתח

ולחוסר איזון קל.

 

מבט צד.jpg
אש

אש

מאפיין תחושתי: זוהי הרגשה של משהו מאוד קטן ומרוכז, מאוד אקטיבי, כמו לקבל זרם חשמלי, כמו תחושת הדגדוג בלשון כאשר היא נוגעת בקצה של בטרייה. כמו תחושה כוויה מגיץ של מדורה. משהו מאוד מרוכז ופעיל.

 

דימוי רגשי : זעם, השתלחות, בכי.

 

דימוי : עקיצת דבורה, כוויה, זבוב שמזמזם קרוב לפנים.

 

בקליניקה : לא שכיח ומופיע כמעט רק בעמדת ה- LIV. מתבקש איזון מיידי בטכניקת פיזור.

 

Please reload

חום

השוואה בין חום קל, חום ואש:  ככל שהדופק יותר חם, כך הוא מצומצם ואקטיבי יותר

fire

אש Fire

Heat.gif

חום Heat

Light Heat.gif

חום קל Light Heat 

bottom of page