top of page

LIV

רמת האנרגיות העונתיות - אדמה  רמת האלמנט - עץ

מאפיין תחושתי: הדופק בעמדת ה - LIV מתאפיין בגמישות נמרצת בתוספת רכות עדינה המשקפת את הקשר של ה - LIV לאדמה.

כללי : הדופק מורגש היטב ולמרות המגוון הגדול של חוסרי האיזון המאפיינים את ה - LIV קל יחסית לאבחן את הדופק כי הוא מאוד חיוני וברור.

חוסרי איזון שכיחים:

חום ב - LIV : ה - LIV נוטה לצאת מאיזון במצבי עודף ולכן זהו חוסר האיזון הנפוץ ביותר בילדים, והוא מעורב
במרבית מצבי העודף בילדים.

חום קל ב - LIV : זהו מצב מאוד שכיח בילדים. הוא מופיע לפני ואחרי מחלה, בהנצת שיניים,

במתח קל ולאחר חיסון.

אש ב - LIV : מצב נדיר יחסית. יכול לאפיין דלקת ריאות או מחלה אקוטית אחרת. במקרה כזה מתבקש טיפול לאיזון חום בטכניקת פיזור.

חולשה ב - LIV : דופק זה מאפיין חולשה כללית ובדרך כלל יורגש ביחד עם חולשה בכל הדפקים. אין קשר מובהק בין חולשה בעמדת הדופק של ה - LIV ומחלות מסוימות.


קור ב - LIV : דופק זה מאפיין ילדים שמקבלים או קיבלו בעבר אנטיביוטיקה. במיעוט המקרים דופק זה יופיע לאחר התקררות, בדרך כלל ממזגנים בקיץ, או מחשיפה לקור בחורף.


קור פנימי ב - LIV : בצורה השניה הדופק מבטא קור פנימי שנמצא בגוף כבר זמן רב. הדופק יהיה קשה כמו שעועית אך פחות הודף ומפושט.

מופע של קור לעומת קור פנימי :

חסימה ב - LIV :
דופק זה לא שכיח אצל ילדים. בילדים הנטייה של הדופק בעמדת ה - LIV היא למצבי עודף. הצ'י בילדים במיוחד זה של ה-LIV נוטה להתפרץ וממעט להיתקע.


יתר יובש - LIV :
דופק זה מאפיין תנועה חזקה  של צ'י ה -LIV פנימה. הצ'י מתכווץ ומתהווה חסימה עמוקה. מאפיין בעיקר מצבים רגשיים הגורמים לתסכול ולהתמרמרות. התחושה היא שהדופק כמעט ולא זז, נדמה ובתחתית העמדה יש משהו מתכתי קטן.

חסימה ב - chong mai :
 

זהו דופק שמופיע בדרך כלל במצבים בהם הילד נכנס למצב של חוסר איזון בגלל תגובה קשה לחיסון. החיסון

חודר לרבדים העמוקים של ה - LIV  ויוצר חסימה עמוקה ברמת ה - chong mai. 

התחושה תורגש רק בלחיצה עמוקה בעמדת ה-LIV צמוד לעצם. התחושה דומה לדופק מתכתי ב - LIV אך המיקום שונה. בדופק מתכתי כל הדופק בעמדה הוא מתכתי, בחסימה של ה - chong mai החסימה מורגשת

בנוסף לדופק של - LIV בתחתית.

LIV

GB

רמת האנרגיות העונתיות - מים  רמת האלמנט - עץ

מאפיין תחושתי: הדופק של - GB הבולט ביאנגיות שלו, הוא גדול ונפוח, דומה מאוד לדופק של ה- BL אם כי יותר אקטיבי ומתוח במעט.

 

בקליניקה : בהיותו איבר יאנגי, מקבל ה - GB חשיבות משנית באבחנת הדופק בילדים. במבוגרים ה - GB מעורב בבעיות אורטופדיות שאינן שכיחות בילדים.

חוסרי איזון שכיחים:

חום ב - GB : מצב זה מאפיין את השלב הראשון של הטיפול בהרפסזוסטר. המחלה מתאפיינת בחום ריאקטיבי לקור ב - GB. 
 

קור ב - GB : בשלב השני של הטיפול בהרפס זוסטר, יש לאזן את הקור ב - GB חשוב לציין שהאבחנה של קור ב - GB היא לא פשוטה, מאחר והיאנגיות שמאפיינת את ה - GB מלכתחילה, דומה מאוד לדופק המשקף קור. גם היאנגיות וגם הקור הודפים ולכן הם דומים.

 

מבט צד.jpg
Please reload

bottom of page