top of page

CO

רמת האנרגיות העונתיות - עץ​  רמת האלמנט - מתכת

מאפיין תחושתי: הדופק של ה -CO, הוא גדול ומפושט מעצם היותו יאנגי,אך יש בו מלכתחילה תנועה שהיא מאופקת ומאפיינת את היותו חלק מאלמנט המתכת.

חוסר איזון שכיח:

חסימה ב - COדופק זה אופייני לעצירות.

CO.gif
CO

LU

רמת האנרגיות העונתיות - עץ​  רמת האלמנט - מתכת

מאפיין תחושתי: הדופק בעמדת ה -LU, דומה לדופק בעמדת ה - LIV, אך הוא פחות מוחצן ופחות אקטיבי במעט.

בקליניקה : בהיותו איבר יאנגי, מקבל ה - GB חשיבות משנית באבחנת הדופק בילדים. במבוגרים ה - GB  מעורב בבעיות אורטופדיות שאינן שכיחות בילדים.

חוסרי איזון שכיחים:

חום ב - LU : מאפיין מצבים אקוטיים הקשורים למערכת הנשימה. מצבים אלו קשורים בדרך כלל לרקמה הרירית המצפה את דרכי הנשימה.

הרקמה הרירית משויכת ל - LIV ולפיכך החום אף הוא משתקף ב- LIV, אך במצבים אקוטיים בהם החום מחלחל גם לאיבר עצמו יהיה לכך ביטוי גם בעמדת הדופק של ה - LU.

 

חולשה של ה - LU :  חולשה בעמדת ה - LU אופיינית לשלושה מצבים, חולשה של הריאות על רקע משפחתי, חולשה בשל לידה מוקדמת, והשכיח ביותר - חולשה לאחר דלקת ריאות.

LU.gif

ST

רמת האנרגיות העונתיות - אדמה​  רמת האלמנט - אדמה

מאפיין תחושתי: הדופק בעמדת ה - ST בדרך כלל גבוה משאר העמדות, והוא מורגש במגע שטחי על פני העור. הוא מאוד אקטיבי וחם, כמו רוח בצמרות עצים. החום והאקטיביות משקפים את החומציות של הקיבה ואת הפעילות האינטנסיבית של מערכת העיכול בילדים.

חוסרי איזון שכיחים:

חום ב - ST : הדופק ב - ST הוא מלכתחילה גבוה וחם, לעתים קשה לגזור ממנו אבחנה פרקטית. לא ברור אם זהו חום טבעי המאפיין ילדים, או חום פתולוגי. בהנצת שיניים הדופק בעמדה של ה - ST יהיה חם ומודגש מאוד.

רוח רגשית ( gui ) ב - ST: דופק זה שכיח במצבים בהם ילדים סובלים מכאבי בטן כרוניים ללא אבחנה ברפואה המערבית. מצבים אלו יהיו רגשיים מעיקרם.

ST.gif
ST
Please reload

מבט צד.jpg
bottom of page