0
 
סיפורי מקרה
- קוצר אסטמה:
:דלקת של האוזן התיכונה -
- עצירות: