top of page

תפקודי נקודות

המקבץ שלפניכם סוקר קצת יותר מ - 60 נקודות. נקודות אלו מאפשרות את הטיפול במחלות וחוסרי האיזון המוצגים בספר זה.

 

כמובן שישנן הרבה יותר נקודות אפשריות לטיפול, אך שימוש במספר קטן של נקודות טומן בחובו יתרונות. השימוש החוזר באותן נקודות מאפשר להכיר את תפקודן במצבים שונים ומאפשר ביטחון בשימוש בנקודה.

 

הטיפול במחט אחת שלו יתרונות רבים, מכוון באופן טבעי לשימוש במגוון קטן אך אמין של נקודות. השימוש בנקודות המוצגות בספר זה הוא פרי ניסיוני ולא מעבר לכך. יתרה מזאת, מגוון הנקודות שאני משתמש בו משתנה עם השנים ועם הניסיון הנצבר. באופן טבעי, ככל שהניסיון מצטבר, מגוון הנקודות שבשימוש קטן. מאחר ועם השנים מתברר איזו נקודה היא הטובה ביותר לכל מצב.

 

אשמח אם תראו ברשימת הנקודות אפשרות בלבד. הנקודות הן כלי עבודה ומוטב לכל אחד לבחור את כלי העבודה שלו בעצמו ולתת לניסיונו האישי לעצב את ארגז הכלים הפרטי שלו.

bottom of page