top of page

דופק חזק

 

מאפיין תחושתי: הדופק הוא ברור, הוא לא משתנה כאשר לוחצים כלפי מטה, אלא מגיב בהתרסה.

צורתו ברורה וקורנת מכל חלקיו ומכל כיוון שבו חשים אותו.

 

דימוי רגשי : חיות, בריאות, נוכחות בהירה, ביטחון.

 

דימוי : כדור סל מנופח היטב. רקדן עם ביטחון עצמי.

 

בקליניקה : כאשר מאבחנים דופק חזק ועוצמתי באחת העמדות, אפשר לשקול להניע צ’י זמין זה לעמדות אחרות שסובלות מחולשה.

 

דופק חלש

דופק חלש

 

מאפיין תחושתי: מרגיש רך, חסר עוצמה וחיות, הדופק מאבד צורה כשלוחצים כלפי מטה.הוא מתפזר וגם כאשר מרפים מעט מהלחיצה כדי להרגיש

 

דימוי רגשי : אכזבה, עצב, נסיגה, ויתור, השפלת ראש. אותו שוב, לוקח לו זמן להתגבש מחדש

 

דימוי :  בית הרוס, מורד של מדרגות, בובת סמרטוטים, חיוורון

 

בקליניקה : דופק חלש יכול להופיע בכל העמדות. חולשה בעמדה של ה- KID  מעידה על חולשה של כל הגוף ולכן חשוב להתייחס אליה ולאזנה. חולשה של ה- SP  היא חולשה אופיינית לילדים ולא תמיד זקוקה לאיזון מידי או ישיר. חולשה של ה-  LIV היא לא אופיינית בילדים, אך כאשר היא מאובחנת חשוב לאזנה ולאפשר לילד את זרימת הצ’י החזקה הנחוצה לו לגדילה והתפתחות.

 

מבט צד.jpg
        Strong 
        Obstructed
        Weak
        Mild Heat 
        Heat 
         Fire
        Cold 
        Internal Cold 
        Dampness
        Dryness
        Emotional Wind (Gui)
         Unrooted  ​
bottom of page