top of page

דופק חסום

מאפיין תחושתי: בדומה לדופק חזק גם הדופק החסום משדר כוח, אך בניגוד לגמישות והחיות שמשדר הדופק החזק, הדופק החסום נחסם בסוף התנועה מעלה. מורגשת תנועה חזקה המסתיימת בחבטה. כמו חבטה על שטיח במחבט שטיחים.

 

דימוי רגשי : אכזבה, חוסר מימוש, מחנק, פרידה.

 

דימוי : דלת כבדה שנטרקת, קיר בטון.

 

בקליניקה : הדופק החסום אופייני לעמדת ה- LIV. ישנו מתאם גבוה בין דופק חסום ורגשות תקועים.

 

דופק ריק

מאפיין תחושתי: דופק ריק הוא דופק שאפשר להרגיש אותו כאשר לוחצים כלפי מטה, אך בתגובה ללחיצה הוא מאבד את צורתו, כאילו מתפזר. יש לו נוכחות אך אין לו כוח משלו, כמו ג'לי. דופק ריק הוא נדיר בילדים והוא יופיע בדרך כלל לאחר מחלה קשה. במבוגרים לפעמים דופק ריק הוא מצב שבו אין שום תחושה של דופק, ריקנות מוחלטת. בילדים מצב זה מאוד נדיר.

 

דימוי רגשי : איבוד דרך, חוסר אונים, חוסר תקווה, קריאה לעזרה.

 

דימוי :  באר יבשה, תהום, נפילה, צניחה, עילפון.

בקליניקה : כאשר מורגש דופק ריק באחת העמדות, יש להזינו בעדיפות ראשונה. אין להשתמש בנקודות המרידיאן הריק, כמו גם במרידיאנים שמבקרים (ke) אותו.

 

Please reload

דופק ריק
מבט צד.jpg
bottom of page