0

עמדות דופק לפי איברים:

דופק - GB.jpg

GB

LIV.jpg

LIV

HT 151112.jpg

HT

HT 151112.jpg

TH

SI_edited.jpg

SI

דופק - CO.jpg

CO

דופק - BL.jpg

BL

KID.jpg

KID