top of page

עיסוי מספר 12- עיסוי זה נועד להמריץ את פעילות המעי הגס, בהתאם לתפיסה הרפלקסולוגית. יש להתחיל ברגל ימין ולעבור לרגל שמאל, במשך 30 פעמים. עיסוי זה עוזר לעצירות ולכאבים עוויתיים (גזים)

עיסוי מספר 13- זהו עיסוי כללי למעי הגס ולמערכת העיכול. עיסוי זה נעשה עם
כיוון השעון. במעגל שמרכזו הטבור, הגבול העליון הוא גבול הצלעות, הגבול התחתון הוא עצמות האגן. העיסוי צריך להימשך לפחות חמש דקות כדי לאפשר ליציאה להתקדם לאורך המעי.

עיסויים לטיפול במערכת העיכול

Massage Supplies
bottom of page