top of page
Please reload

בררנות באכילה

ילדים בררנים סובלים ממערכת עיכול חלשה

הנטייה שלהם תהיה למזונות מתוקים ומעובדים

כי הם קלים לעיכול ומספקים אנרגיה באופן קל ומהיר

ילדים אלו יהיו גם בררנים באכילה

הניסיון להכריח אותם לאכול מאכלים בריאים נדון לכישלון

צריך למצוא את המאכלים הסבירים שהם אוהבים

בדרך כלל הם נוטים לאכול את אותו מאכל

במשך תקופה ארוכה

רצוי שזה לא יהיה פתיתים ושניצל

או פיצה ופסטה

 

כדי למצוא מאכלים סבירים

יש להיות פשרנים ויצירתיים

היצירתיות וההתמדה משתלמים לבסוף

גם אם כעבור שנים

באיזו שהו שלב הילד מגלה רצון לעשות שינוי בעצמו

ואז היצירתיות שלכם תהיה ההבנה שלו בעתיד

שאפשר אחרת

ילד שיתעקש על פיצות, פסטה, נוטלה ופתיתים

וההורים לא יציעו דברים אחרים

יתקשה לעשות שינוי

bottom of page