top of page
Please reload

? מדוע ילדים מנוזלים יותר בחורף

מדוע ילדים מנוזלים יותר בחורף?
בקיץ הגוף מנסה להתקרר
לכן הוא פותח את נקבוביות הזיעה
בחורף הגוף מנסה לאצור חום
לכן הוא סוגר את נקבוביות הזיעה


כאשר מתפתח חום פנימי בחורף
החום עולה לחלק העליון של הגוף כמו בארובה
בקיץ החום הפנימי יוצא בחלקו
מנקבוביות הזיעה
ולכן רק חלק ממנו מגיע מעלה
לחלק הגוף העליון


בחלק הגוף העליון ישנם חללים
אף, אוזן, גרון
פה
סינוסים
דרכי נשימה עליונות
והריאות
כל החללים מצופים ברקמה רירית
חום מגרה את הרקמות הריריות
להפריש הפרשת יתר
הביטוי להפרשת היתר הוא
נזלת, ליחה ושיעול
בהמשך הפרשת היתר מהרקמות הריריות
אחראית לדלקות אוזניים,
ולקוצר נשימה ואסטמה
ברונכיט ואף דלקת ריאות


ראו: מהו חום פנימי

bottom of page