top of page
Please reload

גיל חצי שנה

עד גיל זה מרבית הילדים בריאים

אך בגיל זה מתחוללים מספר שינויים

מאוד מהותיים בהוויה של הילד

בדרך כלל בשלב זה

האם חוזרת לעבודה

היא מפסיקה להניק

שיני הילד מתחילות לבקוע

הוא מקבל חיסון

הוא נכנס למסגרת ולראשונה נפרד מהמשפחה

ולעיתים הכניסה למסגרת תהיה לאחר חופשת הקיץ - בסתיו

 

החזרה לעבודה של האם

כרוכה בחלק מהמקרים

ברגשות האשם שהיא חשה

במיוחד אם היא אם צעירה

גם הקלה גדולה – אך גם רגשות אשם

הילד בגיל זה מושפע מאוד ממצבה הרגשי של האם

והוא חש במתח

בפרט כשהמתח קשור אליו

 

הפסקת ההנקה היא משמעותי מאוד

היא אומנם מתבקשת

אך לעיתים כרוכה במשבר

עם הפסקת ההנקה הילד מתחיל לאכול מזון מוצק

גם שינוי זה הוא משמעותי

אך יותר מכל

הפסקת ההנקה היא ניתוק מחיקה של האם

בקיעת השיניים גם היא מסמלת שינוי מהותי בחייו של הילד

אומנם חלק מהילדים ממשיכים לינוק

אך מרגע שהנצו השיניים

הילד מתחיל לאכול מזון מוצק

זהו שינוי גדול בהתנהלות הגוף

המעבר מחלב אם בלבד למזון מוצק

הוא שלב אנרגטי מהותי

בהתנהלות הפיזית והאנרגטית של הילד

החיסונים הם חלק מחייו של הילד

מגיל צעיר מאוד

אך כאשר כל השינויים בתקופה זו מתחוללים

הם משפיעים על מצב רוחו של הילד

ועל מערכת החיסון שלו

לכן החיסונים של גיל חצי שנה

עלולים להשפיע באופן יותר משמעותי על הילד

 

הכניסה למסגרת והפרידה מהאם

עלולים לגרום למתח רב אצל הילד

יש לעשות תהליך זה בהדרגה ולבנות לוח זמנים

שיאפשר לאם להיות קשובה וגמישה לצרכיו של הילד

ולא להיכנס לסד של לוח זמנים מחייב בשל מחויבות למקום העבודה

ילדים הסובלים מחרדה יתקשו לבצע את השינוי

ולבסוף

כאשר הכניסה למסגרת היא בסתיו

הילד נכנס למקום סגור

לא מאוורר

עם ילדים נוספים

והרבה חיידקים ונגיפים לא מוכרים

מערכת החיסון מאותגרת

ובאותו הזמן הגוף אוצר חום כדי לא להתקרר

ולכן הריריות מפרישות נזלת וליחה

מה שמגדיל את הסיכויים לבעיות במערכת הנשימה

שהן מרבית המחלות מהן סובלים ילדים בגיל זה

לא מפתיע שבשלב זה

ילדים שהיו בריאים לחלוטין

נכנסים לשרשרת של מחלות חום

ועלולים אף למעוד במדרון החלקלק

של השימוש באנטיביוטיקה

ראו: אנטיביוטיקה

bottom of page