top of page
Please reload

ילדים הם בררנים אך גם סתגלנים

כאשר ההורים רוצים להחליף לילד

את הפורמולה לחלב אורז לדוגמא

לעתים הילד יתנגד

הוא מעדיף את מה שהתרגל אליו

אם ההורים ימהלו את הפורמולה בחלב אורז

חצי חצי

חלק מהילדים יסכימו

וחלקם לא

במקרה זה ההורים יכולים לנסות

רבע חלב אורז ושלושה רבעים פורמולה

עדיין מתנגד

שמינית חלב אורז

בשלב זה כמעט אף ילד לא יתנגד

לאחר שהסכים למינון זה

ההורים יכולים כעבור כמה ימים

להעלות את מינון חלב האורז בהדרגה

ברגע שהילד מגלה התנגדות

אפשר לחזור למינון הקודם לכמה ימים ואז לנסות שוב

בתהליך שיכול להמשך מכמה ימים ועד כמה שבועות

אפשר להרגיל כמעט כל ילד לשינוי מלא

עקרון זה נכון לא רק בתזונה

אלא גם בתחומים אחרים

בהרגלי שינה

בכמות הצפייה במסכים

באכילת ממתקים

ובעצם בכל שינוי המבוסס על הרגל

אם הילד מתעקש שההורה יישב על ידו בזמן שהוא נרדם

זה כנראה נובע מחשש

הילד זקוק לתמיכה ברגע לא פשוט של שחרור

ונפילה לתוך שינה

הילד לא מוכן לפחות מכך שההורה יהיה אתו עד שיירדם

בשלב הראשון ההורה אומר לילד שהוא הולך לרגע ומיד חוזר

ההורה צריך ללכת ל- 10 שניות ולא יותר

זמן ארוך מספיק כדי להישאר במיטה לבד

וקצר מספיק כדי שהילד לא ייצא מהמיטה

בכל יום ההורה הולך לזמן קצת יותר ארוך

בכל פעם באמתלה אמתית אחרת

אני רגע הולך לשירותים

אני חייב להתקשר לרגע

אני שותה מים וחוזר

חצי דקה, דקה או ויותר

אך בהדרגה

ברגע שהילד מאבד את בטחונו

ההורה חוזר אחורה למשך הזמן בו הילד עדיין הרגיש בטוח

בשלב מסוים אם הילד מבין

ההורה אומר שהוא הולך ל- 3 דקות

והוא חוזר ממש בזמן, חשוב להיות אמינים ואמתיים

לא לקצר תהליכים ולא לבלף כי הילדים מיד מרגישים

כאשר אנחנו אמתיים או מבלפים הילד חש בכך מיד

וכך לאט ובהדרגה מגדילים את הזמן

עד שחוזרים אל הילד והוא כבר נרדם לבד

התהליך יכול להיות ארוך

אך בצורה זו יש שיפור מתמיד ויציב

והכי חשוב

זהו אימון של הילד בהתחשבות ביכולת שלו

זהו שינוי בהסכמה

לנו כהורים זה שינוי בהקשבה

bottom of page