top of page
Please reload

?מאיזה גיל מומלץ להשתמש בדיקור

דיקור לילדים מומלץ מגיל שישה חודשים ואילך

למעט מקרים מיוחדים

בהם הדיקור נכון על אף גילו הצעיר של הילד

ילד משול לנבט

הוא צומח במהירות

שינויים רבים מתחוללים בגופו במהירות רבה

בשלב זה של חייו

כל התערבות שאינה נחוצה

היא מיותרת

גם בגילאים מאוחרים יותר הילד צומח במהירות

אך עם הזמן קצב הצמיחה מואט

עד גיל שלושה חודשים

הילד נהנה מממטריה חיסונית בעזרת חלב האם

המכיל חומרים העוזרים לילד להתגונן

עד גיל חצי שנה

מרבית הילדים כמעט ואינם סובלים מבעיות רפואיות

אך במקרים בהם הטיפול בדיקור יכול לחסוך שימוש בתרופות חזקות

או למנוע הליך כירורגי

או במקרים בהם הילד ממש סובל

ואין מענה סביר זמין אחר

הרי שטיפול בדיקור הוא אפשרות סבירה

גם מתחת לגיל חצי שנה

בכל מקרה דיקור עדיף על שימוש בתרופות

אם יש אפשרות לרפא בעזרת דיקור

המצבים השכיחים בהם יש שימוש בדיקור לפני גיל שישה חודשים הם: תופעת הגזים שמאוד מקשה על הילד והמשפחה

ראו: גזים

וחסימה של צינורית הדמעות

בעיה המופיעה בגיל מאוד צעיר

והמענה המערבי לה

הוא הליך כירורגי בהרדמה מלאה

הטיפול בדיקור הוא קצר וממוקד

עם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים

לכן הוא מומלץ גם בגיל צעיר

בכל מקרה

הטיפול בגילאים צעירים

יהיה עדין, קצר וממוקד

ואם אם אין תגובה טובה לטיפול בדיקור

לא מתעקשים אלא מחפשים חלופה אחרת

bottom of page