0
Please reload

דיקור לילדים מומלץ מגיל שישה חודשים ואילך

למעט מקרים מיוחדים

בהם הדיקור נכון על אף גילו הצעיר של הילד

ילד משול לנבט

הוא צומח במהירות

שינויים רבים מתחוללים בגופו במהירות רבה

בשלב זה של חייו

כל התערבות שאינה נחוצה

היא מיותרת

גם בגילאים מאוחרים יותר הילד צומח במהירות

אך עם הזמן קצב הצמיחה מואט

עד גיל שלושה חודשים

הילד נהנה מממטריה חיסונית בעזרת חלב האם

המכיל חומרים העוזרים לילד להתגונן

עד גיל חצי שנה

מרבית הילדים כמעט ואינם סובלים מבעיות רפואיות

אך במקרים בהם הטיפול בדיקור יכול לחסוך שימוש בתרופות חזקות

או למנוע הליך כירורגי

או במקרים בהם הילד ממש סובל

ואין מענה סביר זמין אחר

הרי שטיפול בדיקור הוא אפשרות סבירה

גם מתחת לגיל חצי שנה

בכל מקרה דיקור עדיף על שימוש בתרופות

אם יש אפשרות לרפא בעזרת דיקור

המצבים השכיחים בהם יש שימוש בדיקור לפני גיל שישה חודשים הם: תופעת הגזים שמאוד מקשה על הילד והמשפחה

ראו: גזים

וחסימה של צינורית הדמעות

בעיה המופיעה בגיל מאוד צעיר

והמענה המערבי לה

הוא הליך כירורגי בהרדמה מלאה

הטיפול בדיקור הוא קצר וממוקד

עם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים

לכן הוא מומלץ גם בגיל צעיר

בכל מקרה

הטיפול בגילאים צעירים

יהיה עדין, קצר וממוקד

ואם אם אין תגובה טובה לטיפול בדיקור

לא מתעקשים אלא מחפשים חלופה אחרת