top of page
Please reload

פליטת ילודים – רפלוקס

זוהי בעיה שכיחה בילודים
במרבית המקרים היא מתקבלת כמובנת מאליה
ומשקפת את חוסר היכולת של התינוק
לווסת את כמות החלב שהוא יונק
במקרים חמורים יותר הבעיה גורמת לתזונה לא מספקת
כאשר חלק גדול מהמזון נפלט בחזרה החוצה


בחלק מהמקרים מדובר ברפיון של שוער הקיבה העליון
זהו שריר שתפקידו לאפשר מעבר חד סטרי של האוכל מהוושט אל הקיבה
לפעמים השריר לא מתכווץ במידה מספקת
ומתאפשר מעבר של המזון מהקיבה בחזרה החוצה דרך הוושט
הדרך לפתור בעיה זו בתפיסה המערבית
היא להסמיך את המזון כך שיקשה עליו לעלות במעלה הוושט
ישנן פורמולות מיוחדות למקרים היותר קשים
במקרים קלים כאשר הילד ניזון מפורמולה
אפשר להסמיך את הפורמולה עם מעט דייסת אורז


הטיפול בדיקור מגיב רק בחלק מהמקרים
והוא מומלץ במקרים בהם הילד יונק
ואין אפשרות להסמיך את המזון

bottom of page