0
Please reload

זוהי בעיה שכיחה בילודים
במרבית המקרים היא מתקבלת כמובנת מאליה
ומשקפת את חוסר היכולת של התינוק
לווסת את כמות החלב שהוא יונק
במקרים חמורים יותר הבעיה גורמת לתזונה לא מספקת
כאשר חלק גדול מהמזון נפלט בחזרה החוצה


בחלק מהמקרים מדובר ברפיון של שוער הקיבה העליון
זהו שריר שתפקידו לאפשר מעבר חד סטרי של האוכל מהוושט אל הקיבה
לפעמים השריר לא מתכווץ במידה מספקת
ומתאפשר מעבר של המזון מהקיבה בחזרה החוצה דרך הוושט
הדרך לפתור בעיה זו בתפיסה המערבית
היא להסמיך את המזון כך שיקשה עליו לעלות במעלה הוושט
ישנן פורמולות מיוחדות למקרים היותר קשים
במקרים קלים כאשר הילד ניזון מפורמולה
אפשר להסמיך את הפורמולה עם מעט דייסת אורז


הטיפול בדיקור מגיב רק בחלק מהמקרים
והוא מומלץ במקרים בהם הילד יונק
ואין אפשרות להסמיך את המזון