top of page
Please reload

ריח לא טוב מהפה

ריח לא טוב מהפה
זוהי תופעה יחסית שכיחה
ולה השלכות חברתיות
היא כרוכה באי נעימות רבה
הסיבה לריח לא טוב מהפה
היא חום פנימי
והמקורות לחום פנימי הגורם לריח לא טוב מהפה
הם:
חום פנימי
תזונה מתובלת או חריפה
תזונה מעובדת בעיקרה ועתירה בסוכרים
שתיה לא מספקת
אכילה במרווחי זמן גדולים מדי
מחלה
כאשר הריח מופיע לפעמים
כנראה שמדובר בתזונה בעייתית
או שתיה ואכילה לא מספקים
כאשר הריח הוא קבוע
כנראה שהסיבה היא יתר חום פנימי
כאשר הריח מופיע בסמיכות למחלה
כנראה שמדובר בתזונה


בדלקת גרון יש ריח אופייני
תזונה נכונה, בסיסית וקרה אנרגטית יכולים לעזור
אורז וירקות מבושלים מרגיעים ומבססים את הקיבה
גם שתיה מרובה עוזרת
אם שינוי תזונתי לא מתאפשר, או שהוא לא עוזר
איזון אנרגטי יאזן את הילד יחסית בקלות
בגילאי בית ספר, מסטיק או סוכריות מנטה
הם פתרון, אבל זמני בלבד, עד לפתרון הבעיה
באופן יותר עמוק


מקור נוסף לבעיה
אך נדיר מאוד
הוא יובש בפה בגלל בעיה בייצור הרוק

bottom of page