top of page
בעיות אוזניים - אודם העור התוף - אנרגטיקה​

כותרת הטיפ

כותרת משנ כותרת משנה כותרת משנה

 

קורס זה פותח חלון לעולם הרפואה הסינית שמקורותיו בטאואיזם, בתאוריית חמשת האלמנטים ובתורת הגזעים והענפים.

טיפול בדרך הטאו מאופיין בפשטות, בהתייחסות  להשפעות הקוסמיות, באיזון הרובד הרגשי, בשימוש בחמשת האלמנטים ככלי לחשיבה, אבחנה וטיפול, באבחנת דופק מדוקדקת  ובטיפול במחט אחת.

הקורס עוקב אחרי התפתחות הפילוסופיה של הרפואה הסינית  בסדר הנומרולוגי, החל בספרה אחת וכלה בשתיים עשרה. כל מספר מתאר קונספט טיפולי שונה וארסנל של כלים טיפוליים הנובעים ממספר זה.

 

כותרת הטיפ

כותרת משנ כותרת משנה כותרת משנה

 

קורס זה פותח חלון לעולם הרפואה הסינית שמקורותיו בטאואיזם, בתאוריית חמשת האלמנטים ובתורת הגזעים והענפים.

טיפול בדרך הטאו מאופיין בפשטות, בהתייחסות  להשפעות הקוסמיות, באיזון הרובד הרגשי, בשימוש בחמשת האלמנטים ככלי

 

כותרת הטיפ

כותרת משנ כותרת משנה כותרת משנה

 

קורס זה פותח חלון לעולם הרפואה הסינית שמקורותיו בטאואיזם, בתאוריית חמשת האלמנטים ובתורת הגזעים והענפים.

טיפול בדרך הטאו מאופיין בפשטות, בהתייחסות  להשפעות הקוסמיות, באיזון הרובד הרגשי, בשימוש בחמשת האלמנטים ככלי

 

כותרת הטיפ

כותרת משנ כותרת משנה כותרת משנה

 

קורס זה פותח חלון לעולם הרפואה הסינית שמקורותיו בטאואיזם, בתאוריית חמשת האלמנטים ובתורת הגזעים והענפים.

טיפול בדרך הטאו מאופיין בפשטות, בהתייחסות  להשפעות הקוסמיות, באיזון הרובד הרגשי, בשימוש בחמשת האלמנטים ככלי

 

כותרת

01/03/23

כותרת משנה

כתוב את הטיפ הראשון בנושא

כותרת

02/23/23

כותרת משנה

כתוב את הטיפ הראשון בנושא

כותרת

05/28/23

כותרת משנה

כתוב את הטיפ הראשון בנושא

Please reload

כותרת הטיפ

כותרת משנ כותרת משנה כותרת משנה

 

קורס זה פותח חלון לעולם הרפואה הסינית שמקורותיו בטאואיזם, בתאוריית חמשת האלמנטים ובתורת הגזעים והענפים.

טיפול בדרך הטאו מאופיין בפשטות, בהתייחסות  להשפעות הקוסמיות, באיזון הרובד הרגשי, בשימוש בחמשת האלמנטים ככלי

 

 טיפים

1001

bottom of page