top of page
Please reload

הולדת אח לילד בכור

הולדת אח לילד בכור
לא פשוט לעבור טקס הדחה
עד אתמול היית המלך היחידי
והיום לא רק שאתה לא המלך
אלא מישהו אחר תפס את מקומך
ולא רק זאת
אלא שמצפים ממך לתת לו קדימות בכל עניין
להתייחס אליו בעדינות, בכבוד וברגישות
כי הוא האח הקטן
שאתה כל כך אוהב.....


חשוב לתמוך באחים הגדולים
הם חווים חוויה מטלטלת
והרצון שלנו כהורים
להטמיע בהם את השמחה שבהולדת אח חדש
תוך התעלמות מהקושי שבהסתגלות ובהתפשרות
יוצר כעס רב אצל חלק מהילדים
לפעמים הורים צריכים ממש לשמור על האח הקטן
לאחר שהאח הגדול כפכף אותו


בתקופה זו חשוב לתת לאחים הבכורים
חיזוק ותמיכה ואין חיזוק ותמיכה
המשתווים ל"יום כיף"


ראו: יום כיף

bottom of page