top of page
Please reload

פחד ואהבה

עולמנו הרגשי הוא סבוך ופתלתל

אך אם מפשטים את המנעד הרגשי

אפשר להפרידו לשני קטבים

פחד ואהבה

פחד הוא מצב בו אנו פועלים

מתוך חשש ומתוך דאגה שיקרה משהו לא טוב

בדרך כלל התגובה שלנו כאשר נתקל בבעיה תהיה של כעס

של חוסר אמון ושל רצון לשנות את המצב במהירות

גם במחיר גבוה

הראייה היא צרה וממוקדת בפתרון מהיר של הבעיה

מה שמביא להתנהגות חד צדדית וכוחנית

 

אהבה במובן הרחב שלה

אינה אהבה לבין זוגי, לילד שלי או למדינה שלי

אהבה במובנה הרחב היא קבלה

קבלה של מה שיש

ראיה של חצי הכוס המלאה

כאשר נתקל בבעיה

ננסה למצוא את הפתרון הנכון לכל הצדדים

נפעל מתוך רצון לעזור

הראייה שלנו תהיה רחבה ופתוחה

 

כאשר אנו מגיבים לבעיה

עלינו לשאול את עצמנו

האם אנו פועלים מתוך פחד או מתוך אהבה

 

אם לאחר תאונת דרכים קלה

אני יוצא מהאוטו וצועק על הנהג השני

האם זו פעולה של פחד  או אהבה

 

האם כשאני צועק על הילד שלי כי הוא נוהג באלימות

אני פועל מתוך פחד או אהבה

מה המסר שהילד שלי מקבל כשאני צועק עליו או מעניש אותו?

ובעצם נוהג באלימות כתגובה לאלימות שלו

מן הסתם המסר הוא שאלימות היא לגיטימית

רק שכדאי להיות חזק כדי שהאלימות תשרת אותך

ולא תפגע בך

אז אם אני חלש ממוטב לי לפחד

ואם אני חזק אלימות היא לגיטימית

רק שכדאי להיות חזק

 

פחד הוא מצב בו האדם נמצא בתחושת סכנה

זהו מצב פיזיולוגי

והוא דומה למצב בו נמר נמצא בסביבה ואנחנו חשים בסכנה

הגוף יכול להגיב בשתי צורות

או שהוא מחליט לקפוא כדי שהנמר לא יבחין בו

או שהוא מחליט לברוח

כל אחת משתי התגובות מלווה בשינוי חד של כלל מערכות הגוף

כאשר אנו מחליטים לא לזוז

נכנסת לפעולה המערכת הפארסימפתטית

וכאשר אנו מחליטים לברוח

נכנסת לפעולה המערכת הסימפתטית

 

מצב זה של מתח אמור להיות זמני

כי הוא דורש משאבים רבים מהגוף

לאורך זמן, מתח מביא להחלשה ולפגיעה במערכות הגוף

במידה רבה

אורח החיים המודרני

הוא אורח  חיים מתוח

bottom of page